Vstop do GPS sledi, ki so opisane v knjigi je zaradi varnosti mogoè le z vpisom gesla.

Geslo (pisano z malimi èrkami) je ime ptice, ki je na sliki na 16. strani vodnika Volnik.

Geslo: